Idealne przygotowanie powierzchni do malowania

Prace bosmańskie top strony

Dobre Praktyki Lakiernika – przygotowanie powierzchni do malowania

Poprawne przygotowanie powierzchni jest kluczem do osiągnięcia zachwycającego efektu, jaki oferują profesjonalne farby nawierzchniowe używane w branży jachtowej. Zebraliśmy informacje na temat najlepszych praktyk przygotowania powierzchni do malowania, opracowane przez doświadczonych aplikatorów, lakierników oraz najlepsze stocznie w Polsce i na świecie.

12 Kroków na Idealne Przygotowanie Powierzchni do Malowania

Poniżej przedstawiamy 12 najlepszych praktyk przygotowania powierzchni do malowania. W niektórych przypadkach, nie wszystkie kroki będą konieczne, jednak podajemy kompletną listę wzorowego toku prac. Pomoże ona lakiernikom zminimalizować defekty oraz inne wady lakiernicze, takie jak wgłębienia, rybie oczy, kratery, pory, ślady po czyszczeniu, zamglenie, brak połysku czy ślady po taśmie. Przyczyną tych problemów może być zanieczyszczona powierzchnia, powietrze lub otoczenie pracy.

 1. Ocena Powierzchni: Przed rozpoczęciem prac, dokładnie ocenić stan powierzchni. Wykryć ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, zarysowania oraz zanieczyszczenia.
 2. Czyszczenie Wstępne: Usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia, takie jak kurz, brud, tłuszcze i oleje. Używać odpowiednich środków czyszczących.
 3. Usunięcie Starych Powłok: W razie potrzeby, usunąć stare powłoki lakiernicze. Można to zrobić mechanicznie (szlifowanie, skrobanie) lub chemicznie (zmywacze, środki do usuwania farb).
 4. Szlifowanie: Wygładzić powierzchnię za pomocą odpowiednich narzędzi i papierów ściernych. Dobór granulacji papieru zależy od rodzaju powierzchni i etapu prac.
 5. Naprawa Uszkodzeń: Wypełnić wszelkie wgłębienia, pęknięcia i nierówności odpowiednimi masami szpachlowymi. Upewnić się, że powierzchnia jest równa i gładka.
 6. Kolejne Czyszczenie: Po szlifowaniu i naprawie, ponownie oczyścić powierzchnię z pyłu i resztek materiałów.
 7. Odtłuszczanie: Odtłuścić powierzchnię, używając specjalistycznych środków. Upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha i wolna od tłuszczów.
 8. Nakładanie Podkładu: Aplikować odpowiedni podkład zgodnie z instrukcjami producenta. Podkład zwiększa przyczepność farby nawierzchniowej i chroni powierzchnię przed korozją.
 9. Szlifowanie Podkładu: Po wyschnięciu podkładu, przeszlifować go, aby uzyskać gładką powierzchnię. Usunąć wszelkie nierówności i przygotować powierzchnię pod farbę nawierzchniową.
 10. Czyszczenie Pośrednie: Usunąć pył i resztki po szlifowaniu podkładu. Powierzchnia musi być czysta przed aplikacją farby nawierzchniowej.
 11. Kontrola Warunków Otoczenia: Sprawdzić, czy warunki otoczenia (temperatura, wilgotność) są odpowiednie do malowania. Unikać malowania w ekstremalnych warunkach, które mogą wpływać na jakość powłoki.
 12. Aplikacja Farby Nawierzchniowej: Nałożyć farbę nawierzchniową zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że każda warstwa jest równomiernie nałożona i dobrze wyschnięta przed nałożeniem kolejnej.

Stosując się do powyższych kroków, można zminimalizować ryzyko powstania wad lakierniczych i osiągnąć profesjonalne wykończenie powierzchni jachtu.

 

 

 

 

 

 

 

KROKI

OBSZAR I OPIS CZYNNOŚCI

Wstępne czyszczenie  (tylko w przypadku remontu)
 

 

 

 

1

Krok pierwszy dotyczy tylko remontów i polega na ocenie stanu jednostki oraz przygotowaniu planu prac.

Oceń powłoki z ceramiki. Jeżeli jest taka potrzeba usuń je.

Oceń powłoki pod kątem kompatybilności chemicznej.

Umyj silnym detergentem z ciepłą wodą powierzchnię przeznaczoną do remontu.  Może to być na przykład Awlgrip Awlwash lub Sea-line C2 .

Przygotowanie i czyszczenie
2Oczyść obszar roboczy, powierzchnię do malowania włącznie z rusztowaniem przy użyciu sprężonego powietrza i podciśnienia
 

3

Opcjonalnie umyj powierzchnię przy użyciu Super Cleaner (lub detergentu) z wodą
4Opłucz powierzchnię używając czystej wody.
 

5

Osusz powierzchnię używając czystych, niestrzępiących się, suchych ścierek. Użycie sprężonego powietrza przy osuszaniu powierzchni, pomoże usunąć zamkniętą wilgoć oraz potencjalne uwięzione zanieczyszczenia.
 

6

Czyszczenie przy użyciu AWLGRIP SURFACE CLEANER T0340/International Wipe Down Solvent, metodą dwóch szmatek.
Ochrona powierzchni łodzi
 

7

Jeżeli używana jest powłoka antystatyczna, zasłoń powierzchnię do malowania folią. Bardzo ważne jest aby powierzchnia była całkowicie sucha przed zakrywaniem. Nie może być na niej pozostałości zmywaczy oraz wody. Folia na powierzchni powinna być tylko niezbędne minimum czasu
 

8

Usuń folię zaraz po aplikacji antystatyku. Najlepszą praktyka jest zrolowanie foli aby uniknąć nadmiernego zanieczyszczenia podczas usuwania go.

Pamiętaj, usuwanie folii zgromadzi ładunki elektrostatyczne ? użycie czystej wody pomoże zredukować ten efekt

Czyszczenie końcowe
 

 

9

a)         Jeżeli były stosowane powłoki antystatyczne na bazie wody albo plastikowe okrywy, przeprowadź dodatkowe mycie z użyciem czystej wody a następnie dokładnie osusz

b)         Użyj Awlgrip T0340/International Wipe Down Solvent 600, metodą dwóch szmatek ( aby usunąć możliwe zanieczyszczenia z plastiku)

 

10Opcjonalnie, gdzie jest to możliwe, Awlprep Surface Cleaner T0008 Alkohol, przetrzyj powierzchnię, pomoże on usunąć potencjalną wilgoć i/lub trudne zanieczyszczenia
11Oczyścić powierzchnię ściereczką pyłochłonną oraz delikatnie sprężonym powietrzem (2-3 bar/30-45 psi) pozwoli to usunąć uwięziony pył (można użyć do tego pistolet antystatyczny)
12Na zakończenie użyj ściereczki pyłochłonnej bezpośrednio przed aplikacją.

 

Takie przygotowanie powierzchni daje poczucie pewności co do uzykania oczekiwanych rezultatów.

 • Podziel się:
 • Facebook
 • Twitter
 • linkedin
 • E-mail

Zobacz również

Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij