Polityka prywatności

Farby antyporostowe

REGULAMIN STRONY

 1. Piszący komentarz do artykułów powinien przestrzegać podstawowych zasad etykiety osobistej.
 2. Komentarze nie na temat lub obraźliwe zostaną usunięte.
 3. Komentarze zawierające reklamę zostaną usunięte.
 4. Użytkownik ochroni własny login oraz hasło dostępu, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za jego utratę.
 5. Komentarze oraz opinie wyrażane przez użytkownika są jego prywatnymi poglądami, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za wyrażone opinię.
 6. Roszczenia dotyczące naruszenia jakichkolwiek praw autorskich należy kierować bezpośrednio do osoby naruszającej takie prawa.
 7.  Administrator ma prawo bez podania przyczyn usuwać komentarze.
 8.  Przedrukowywanie, użycie, lub redystrybucja części lub całości materiałów z www.jachtowe.com.pl bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów jest zakazane.
 9. W przypadku użycia materiałów z niniejszej strony należy podać źródło. Nie zgłoszenie tego faktu będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
 10.  W przypadku gdy uzyskano zgodę na kopiowanie, redystrybucję lub publikację materiałów chronionych prawem autorskim, nie mogą być dokonywane żadne zmiany ani tym bardziej usuwane atrybuty autorskie lub informacje o prawach autorskich.
 11. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że poprzez pobieranie i wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim nie nabywają żadnych praw do tych materiałów.

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest TROTON Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie pod adresem Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin ? Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187692, REGON 331052756, NIP 6711610078.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych firmy TROTON Sp. z o.o.
 • Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Troton posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa z Troton umowy o świadczenie usług oferowanych przez Troton, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Macie Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Państwa dane mogą zostać poddane profilowaniu, aby była możliwość zaoferowaniu Państwu usług i produktów dostosowanych do Państwa preferencji.

 

Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij