Podstawy wykonywania prac szkutniczych

Prace bosmańskie top strony

PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC SZKUTNICZYCH

Sea-Line proponuje Państwu schematy napraw i pielęgnacji łodzi. Przy każdym z przedstawionych rozwiązań warto pamiętać o warunkach w jakich należy przeprowadzać remont, o sposobie przygotowania powierzchni, a także o tym jak przechowywać i przygotować produkty.

1. WARUNKI APLIKACJI

Miejsce pracy: jeśli wykonujesz prace w pomieszczeniach zamkniętych zadbaj o odpowiednią wentylację i przewiewność pomieszczenia. Kiedy prace wykonywane są na zewnątrz, unikaj bezpośredniego nasłonecznienia powierzchni na których pracujesz.

Temperatura: idealną temperaturą do prac jest przedział 18 – 23°C. Aplikacja w niskich temperaturach powoduje znaczne wydłużenie się czasu utwardzania. Dla większości materiałów szkutniczych minimalna temperatura to 10°C. Spadek temperatury poniżej 5°C podczas aplikacji lub podczas utwardzania się nałożonych farb czy szpachli, może spowodować nieprawidłowy lub nawet całkowity brak utwardzenia się produktu. Z kolei znacznie wyższe temperatury otoczenia mogą powodować powstawanie wad oraz defektów powierzchni.

Wilgotność: maksymalna wilgotność powietrza nie powinna być wyższa niż 75%. Kategorycznie należy unikać opadów deszczu czy osadzania się mgły na nieutwardzone lub niedoschnięte powłoki lakiernicze czy szpachlówki.

2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zacznij od dokładnego umycia całego elementu. Wykorzystując myjkę wysokociśnieniową możesz już na tym etapie prac usunąć z powierzchni uszkodzone stare powłoki lakiernicze czy luźno związane, odpadające fragmenty podłoża. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń jak piasek czy drobne kamienie, to warunek przystąpienia do prac szlifierskich.
Dobierz papiery ścierne według wskazówki :

RODZAJ PODŁOŻASZLIFOWANIE NA SUCHOSZLIFOWANIE NA MOKRO
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA / NAPRAWY
Uszkodzenia na powierzchniP60÷P180NIE STOSOWAĆ
DrewnoP60÷P180NIE STOSOWAĆ
Stal oraz stal nierdzewnaP60÷P180NIE STOSOWAĆ
AluminiumP60÷P180NIE STOSOWAĆ
Żelkot (laminaty)P120÷P240P320÷P400
Powierzchnie malowane lub lakierowaneP120÷P240P320÷P400
Farby przeciwporostoweNIE STOSOWAĆP120÷P240
POWIERZCHNIASZLIFOWEANIE ZASADNICZE /
SZLIFOWANIE MIĘDZYWARSTOWE
SzpachlówkiP120÷P240NIE ZALECANE
PodkładyP180÷P240P360÷P600
Farby i lakieryP320÷P400P360÷P600
Przygotowanie do polerowaniaP600÷P2000P1200÷P3000

Gradacja papieru ściernego jest wskazówką i zależy od stanu powierzchni oraz występujących na niej uszkodzeń, zastosowanej techniki szlifierskiej, typu zastosowanej maszyny szlifierskiej czy jakości papieru ściernego.

W trakcie szlifowania do wartości P800 podwajaj gradację, tzn. jeśli zaczynasz od P60 przejdź w kolejnym etapie do P120, w kolejnym do P240 itd.

Szlifowanie papierami o gradacji powyżej P800 zwiększaj o około połowę wartości, np. P800 x 1,5 = P1200, następnie P1200 x 1,5 = P2000, itd.

Używaj maszyny szlifierskiej lub klocka szlifierskiego. Szlifuj wykonując prostopadłe ruchy, tworzące na powierzchni znak X. Wszystkie prace szlifierskie należy wykonać bardzo starannie, gdyż decydują one o finalnym efekcie remontu.

Kończąc szlifowanie usuń z powierzchni pył szlifierski oraz umyj powierzchnie zmywaczem Cleaner Sea-Line, który usunie również tłuszcze, oleje, sole oraz silikon.

3. ZAPLANOWANIE ILOŚCI MATERIAŁÓW DO REMONTU

Podstawowym problemem z którym borykamy się przed rozpoczęciem remontu jest określenie zapotrzebowania na materiały lakiernicze. Warto skorzystać z kalkulatora SEA-LINE dla systemów dwukomponentowych, dostępnego TUTAJ. Kalkulator pozwala w szybki i prosty sposób obliczyć przybliżoną powierzchnię przeznaczoną do remontu, równocześnie podając z dużą dokładnością ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w wybranym systemie

Zapotrzebowanie możemy również ustalić samodzielnie sprawdzając w kartach produktu wydajność poszczególnych farb, zalecaną grubość warstwy oraz obliczając powierzchnię jaką planujemy malować.

Sprawdzając dane w kartach spotkamy się terminami:

 • qm czyli mikron gdzie 1 qm = 0,001 mm.
 • DTF (dry thickness layer) czyli uzyskana grubość warstwy suchej powłoki, po odparowaniu związków lotnych(rozcieńczalników) i utwardzeniu się produktu.
 • WTF (wet thickness layer) czyli grubość warstwy mokrej, umożliwiająca dokonanie pomiaru grubości warstwy niezwłocznie po aplikacji. Ten pomiar stosowany jest zazwyczaj podczas procesów produkcyjnych.

Aby obliczyć powierzchnię dna łodzi pomocny będzie wzór, którego wynik to teoretyczna wielkość powierzchni w m2:

L*(B+D)*k= m2

Gdzie:

 • L = długość linii wodnej
 • B = szerokość
 • D = zanurzenie
 • k = zmienny współczynnik zależny od kształtu łodzi.

Dane podajemy w metrach a współczynnik k wynosi dla:

 • łodzi balastowo – mieczowych np. finkil = 0,55
 • łodzi balastowych = 0,75
 • łodzi płaskodennych (motorowych) = 1

Należy stosować grubości warstw polecane w kartach technicznych TDS lub instrukcjach Sea-Line. Grubość warstwy farby ma wpływ na ochronę powierzchni przed rozwojem korozji, osmozy czy na prawidłowe działaniem powłoki przeciwporostowej, a także na estetykę farb nawierzchniowych.

4. PRZECHOWYWANIE I PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zanim użyjesz produktów sprawdź ich termin produkcji oraz czas przydatności do użycia.Produkty chemiczne takie jak farby, szpachlówki czy pasty polerskie należy właściwie przechowywać i nie narażać na kontakt z wilgocią, przegrzanie lub przemrożenie.
Część produktów przeznaczonych do remontu łodzi to produkty dwukomponentowe. Te produkty wymagają przed użyciem wymieszania w odpowiednich proporcjach. Dla proporcji objętościowej jednostką są litry, natomiast dla proporcji wagowej jednostką są kilogramy. Obie wartości są podane w kartach technicznych. Przystępując do pracy z produktami dwukomponentowymi:

 • przed połączeniem komponentów mieszamy każdy składnik z osobna
 • odmierzamy właściwą ilość korzystając z kubka lakierniczego lub wagi
 • łączymy bazę oraz utwardzacz
 • na koniec uzupełniamy konieczną ilością rozcieńczalnika

Aplikacja produktów źle wymieszanych, przygotowanych według nieprawidłowej proporcji spowoduje niepełne lub nieprawidłowe utwardzenie się wymagające mechanicznego usunięcia ich z powierzchni i konieczność wykonanie naprawy ponownie.

5. WAŻNA ADNOTACJA

Dane zawarte w niniejszym katalogu i poradniku zostały sporządzone w celach informacyjnych. Podane parametry są orientacyjne dla stałej temperatury 20°C oraz profesjonalnych warunków. Właściwy czas może być krótszy lub dłuższy i zależy między innymi od takich czynników jak: zmiana temperatury, grubość powłoki, wilgotność powietrza, wentylacja.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. Nie ponosimy również odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub niewłaściwym użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.


katalog Sea-Line

Więcej informacji o produktach Sea-Line

 • Podziel się:
 • Facebook
 • Twitter
 • linkedin
 • E-mail

Zobacz również

Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij