Malujemy antifoulingiem

Prace bosmańskie

Malujemy antifoulingiem

Zabezpieczenie przed porastaniem kadłubów jest jednym z najważniejszych elementów corocznej konserwacji łodzi. Porosty powodują zmniejszenie prędkości zwiększające koszty eksploatacji i są odpowiedzialne za poważne uszkodzenia poszycia jachtów. Przed rozpoczęciem każdego sezonu armatorzy stają przed koniecznością aplikacji farb przeciwporostowych dla odnowienia powłoki chroniącej przed porastaniem. W niniejszym artykule postaramy się podpowiedzieć, czym się kierować przy wyborze farby antyporostowej i jak prawidłowo zabezpieczyć dno łodzi.

Jaką farbę wybrać

Decyzję o wyborze farby przeciwporostowej (antifouling) powinno ułatwić ustalenie naszych potrzeb:

 1. Rodzaj antifoulingu – podstawowy podział to farby twarde i samopolerujace. Twarde antifoulingi stosuje się na jednostkach osiągających duże prędkości (powyżej 40 węzłów – 75 km/h) oraz na łódkach często transportowanych na przyczepach. Twarda farba antyporostowa to mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia powierzchni przeciwporostowej. Farby samopolerujące ze względu na sposób działania, równomiernie rozłożoną skuteczność w działaniu zapobiegającemu porastaniu przez cały okres użytkowania oraz samoczynne zmniejszanie grubości powłoki są obecnie najpopularniejszymi farbami przeciwporostowymi.
 2. Skład chemiczny farby, decyduje o skuteczności i długości działania powłoki przeciwporostowej. Zastosowanie nowocześniejszych biocydów (środki aktywne) oraz ich zawartość w farbie mogą zwiększać skuteczność działania antifoulingu nawet o 30% jak w przypadku Selfpolishing ALU PLUS.
 3. Kompatybilność – odpowiedni dobór farby pozwoli uniknąć dodatkowych prac związanych z przygotowanie powierzchni.
 4. Akwen – akwen użytkowania będzie miał wpływ na rodzaj zastosowanych substancji czynnych w antifoulingu. Farby dostosowane do użycia na wodach słonych i słodkich gwarantują skuteczność zapobiegania porastaniu w każdych warunkach. Warto pamiętać, że wody mieszane / przybrzeżne charakteryzują się najwyższym współczynnikiem porastania.
Czy usunąć starą farbę?

Całkowite usunięcie starego antifoulingu z powierzchni jest niezbędne w przypadkach gdy:

 • obecna powłoka farby przeciwporostowej jest w złym stanie
 • występuje brak kompatybilności farb

Aplikacja nowych powłok przeciwporostowych na powierzchnię uszkodzoną, spękaną, pomalowaną niekompatybilnym systemem spowoduje utratę przyczepności nowej farby, złuszczanie lub odpadanie całymi płatami.

Kompatybilność

Kompatybilność farb możemy sprawdzić w tabelach kompatybilności udostępnionych przez producentów antifoulingów. Przyjmuje się, że nowe powłoki przeciwporostowe powinny być aplikowane według następujących zasad:

 1. Selfpolishing, Selfpolishing ALUPLUS, SEAGUARD czyli samopolerujące farby przeciwporostowe Sea-Line, możemy malować bezpośrednio na czystą powierzchnię starych farb przeciwporostowych samopolerujących lub twardych (HARD).
 2. HARD antifouling Sea-Line (twarda farba przeciwporostowa), może być malowana bezpośrednio wyłącznie na oszlifowane powierzchnie pokryte farbami twardymi, ale nie zawierającymi Teflonu.
 3. W przypadkach, gdy obecna powierzchnia przeciwporostowa jest w dobrym stanie, ale gdy nie znamy rodzaju zastosowanego antifoulingu (z wyłączeniem farb zawierających Teflon), zalecane jest przeszlifowanie jej powierzchni, a następnie rozdzielenie powłok jedną warstwą jednokomponentowego podkładu barierowego: 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line.
 4. W przypadku, gdy stara powłoka przeciwporostowa zawiera Teflon, należy całkowicie zeszlifować istniejące antifoulingi przed rozpoczęciem aplikacji nowych farb przeciwporostowych.

PORADA

malujemy antifoulingiem

Usunięcie wszystkich warstw starych antifoulingów to dobra okazja do wykonania na jednostkach z laminatów poliestrowo- szklanych profilaktycznego zabezpieczenia przed osmozą. Zabezpieczenie wykonamy podkładami epoksydowymi o właściwościach antyosmotycznych, będących jak np. Sea-Line Lightprimer 5:1 również idealnym podkładem pod nowe farby przeciwporostowe.

Przygotowanie powierzchni

Prace szlifierskie, wykonywane przy usuwaniu starych powłok przeciwporostowych wykonujemy metodą „na mokro”. Stosowanie wody podczas procesów szlifierskich zapobiega unoszeniu się w powietrzu szkodliwego dla zdrowia pyłu zawierającego biocydy. Podczas prac szlifierskich zawsze stosujemy środki ochrony osobistej ze szczególnym naciskiem na maseczki, zapobiegające przedostaniu się szkodliwych dla zdrowia pyłów do układu oddechowego.

Alternatywną metodą usunięcia starych powłok przeciwporostowych jest stosowanie preparatów chemicznych do usuwania farb jednokomponentowych (1K). Preparaty chemiczne ułatwią usunięcie warstw antifoulingu, jednak konieczne będzie finalne przeszlifowanie powierzchni papierami ściernymi przed aplikacją dedykowanych podkładów.

Uszkodzenia poniżej linii wodnej naprawiamy wyłącznie produktami epoksydowymi (szpachlówki lub żywice), odpornymi na działanie wody. Do naprawy uszczelnień wykorzystujemy masę POLYMER, którą pozostając trwale elastyczna oraz odporna na działanie wody. POLYMER Sea-Line może być również malowana dowolnym rodzajem farby. Miejsca napraw lub powierzchnie, na których całkowicie zeszlifowano farbę przeciwporostową, należy zagruntować jedną warstwą 1K Universal Primer Sea-Line.

Malowanie

Przystępując do prac malarskich, warto przed aplikacją pierwszej pełnej warstwy na całym kadłubie, newralgiczne punkty wzmocnić dodatkowym zabezpieczeniem przeciwporostowym, „ekstra” warstwą antifoulingu. Do miejsc wymagających wzmocnienia należy zaliczyć:

 • Okolice linii wodnej, którą warto wymalować dodatkom pasem szerokości 20~30 cm z powodu występowania na nim najlepszych warunków do porastania (słońce, odpowiednia temperatura, natlenienie).
 • Dziób będący krawędzią natarcia i z którego najszybciej ulega wypłukaniu (spolerowaniu) samopolerująca farba przeciwporostowa, wzmacniamy pasem o szerokości nawet 40 cm, odpowiednio do jego kształtu.
 • Kil, bulbkil, redany w jachtach motorowych, czyli wszystkie miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne, malujemy w całości lub części bezpośrednio zagrożonej uszkodzeniem powłoki przeciwporostowej dodatkową warstwą farby przeciwporostowej.
Prawidłowe działanie

Prawidłowe działanie antifoulingu, zapewnia odpowiednia grubość powłoki przeciwporostowej. Zalecana przez większość producentów utwardzona powłoka farby, powinny wynosić około 100 qm (1/10 mm). W zależności od techniki aplikacji lub specyfiki użytkowania, zalecana jest więc aplikacja od 1 do 3 warstw farby przeciwporostowej.

malujemy
Wodowanie

Pomalowana jednostka musi jeszcze poczekać na wyschnięcie farb przeciwporostowych. Najczęściej, wodowanie jednostki może odbyć się po upływie około 12 godzin od aplikacji ostatniej warstwy. Jeżeli jednak stosowaliśmy podkłady epoksydowe tworząc warstwę zabezpieczającą przed powstawaniem osmozy, czas do wodowania nie może być krótszy niż 7 dni od aplikacji ostatniej warstwy podkładu epoksydowego. Wszystkie wymagane czasy do wodowania od aplikacji farby przeciwporostowej lub podkładów epoksydowych, można sprawdzić w kartach TDS udostępnianych przez producenta.


malujemy

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących antifouliongów oraz pozostałych produktów Sea-Line (pobierz katalog), zachęcamy do kontaktu z naszymi technikami pod adresem:

lub telefonicznie:

 • (+48) 94 35 126 79
 • (+48) 604 821 461
 • Podziel się:
 • Facebook
 • Twitter
 • linkedin
 • E-mail

Zobacz również

Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij