Regulamin Newsletter

Prace bosmańskie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest TROTON Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie pod adresem Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin ? Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187692, REGON 331052756, NIP 6711610078.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych firmy TROTON Sp. z o.o.
  • Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
  • Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Troton posiadających siedziby poza obszarem EOG.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa z Troton umowy o świadczenie usług oferowanych przez Troton, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane.
  • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  • Macie Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  • Państwa dane mogą zostać poddane profilowaniu, aby była możliwość zaoferowaniu Państwu usług i produktów dostosowanych do Państwa preferencji.
Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij