Instrukcja obsługi w piktogramach

Farby antyporostowe

Instrukcja obsługi w piktogramach

Instrukcja obsługi dotyczy wszystkich, bez względu na to czy pracujemy w hangarze czy pod chmurką. Nawet jeżeli nie dysponujemy komfortowymi warunkami i zadaszona powierzchnią, warto trzymać się kilku prostych zasad, które zapewnią prawidłową aplikację farby, szpachlówki czy żywic.

Czasy utwardzania / schnięcia podaje instrukcja obsługi czyli karta etykietatechniczna (TDS), zwyczajowo podawana jest dla temperatury +20°C oraz wilgotności 65%.  Należy pamiętać że produkty epoksydowe są bardzo wrażliwe na temperaturę i dlatego poniżej temperatury +20°C czas utwardzenia znacznie się wydłuży. Spadek temperatury poniżej +10°C podczas całego procesu utwardzania może spowodować całkowite jego zatrzymanie, który w przypadku szpachlówek epoksydowych nie zostanie wznowiony a nieutwardzona masa szpachlowa będzie musiała zostać usunięta z powierzchni. Jednocześnie nie jest wskazane temperatura zbyt wysoka (powyżej 30°C), która skróci czas życia i przyśpieszy procesy utwardzania, ograniczając nasz czas pracy produktem.

Z kolei poliuretany są bardzo czułe na wysoką wilgotność. Aby uzyskać optymalne warunki w czasie malowania trzeba dokonywać aplikacji tylko wtedy, gdy nie występuje kondensacja wilgoci z powietrza przy nanoszeniu powłoki malarskiej. Nie malujmy bezpośrednio w ostrym słońcu oraz przy silnym wietrze, ponieważ farba nie rozleje się dobrze w takich warunkach. Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze min. +10°C i wilgotności względnej maksymalnie 85%.

Instrukcja obsługi czyli piktogramy umieszczone na opakowaniach są specjalnym rodzajem oznaczeń obrazkowych, zawierające informacje jak należy używać produktów (farby, żywicy lub szpachlówki). Ten rodzaj piktogramów przybliżymy na podstawie oznaczeń umieszczonych na produktach Sea-Line?.

PiktogramOpis
Odwołanie do kart technicznych.
W przypadku Sea-Line® karty są zamieszczone na stronie www.sea-line.eu lub można zwrócić się droga mailową o przesłanie info@sea-line.eu
Informacja czy produkt jest zalecany pod czy nad linia wody. W przypadku produktów na kadłub poniżej wodnicy dodatkowy znaczek „OK.”
Czas trwałości produktu w zamkniętym opakowaniu i przechowywanego w odpowiednich warunkach.
Powierzchnię należy oczyścić i odtłuścić przed aplikacją.
Proporcje mieszania produktów dwukomponentowych.
Stosunek mieszania komponentów. W kolejności baza, utwardzacz i rozcieńczalnik
Czas życia produktu po wymieszaniu składników.
Temperatura użycia produktów
Czas utwardzenia, po którym możemy obrabiać powierzchnię
Czas nanoszenia kolejnej warstwy, bez konieczności szlifowania pomiędzy warstwami
Zalecana gradacja papieru ściernego.
Używaj środków ochrony osobistej.

Katalog Sea-Line

  • Podziel się:
  • Facebook
  • Twitter
  • linkedin
  • E-mail

Zobacz również

Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij