Zabezpieczenie przed porastaniem

Prace bosmańskie

ZABEZPIECZENIE PRZED PORASTANIEM

ZASTOSOWANIE:
System przeznaczony jest zabezpieczenia przeciwporostowego kadłubów.
W celu prawidłowego zabezpieczenia jednostki przed porastaniem, niezbędna jest aplikacja warstw farb przeciwporostowych o łącznej grubości minimum 100 qm.

System stosujemy na:

 • wcześniejsze farby przeciwporostowe w dobrym stanie
 • żelkot, laminat poliestrowy, stal, drewno
 • w przypadku aluminium mogą być użyte wyłącznie farby antyporostowe ALUPLUS Sea-Line lub SEAGUARD Sea-Line gdyż jako jedyne nie będą powodować korozji galwanicznej.

WAŻNE: Jeżeli powłokę przeciwporostową wykonujemy na nowej lub całkowicie oszlifowanej z wcześniejszych powłok lakierniczych jednostce, wskazane jest zastosowanie systemów tworzących dodatkowe powłoki ochronne.

W przypadku zastosowania systemu na powierzchnię:

 • żelkotu (laminat poliestrowy) – sugerowane jest zastosowanie systemu zabezpieczającego laminat przed powstaniem osmozy.
 • stali – sugerowane jest zastosowanie systemu antykorozyjnego.
 • drewna – powierzchnia powinna zostać zabezpieczona przed wchłanianiem wody podkładem epoksydowym Lightprimer 5:1.

Potrzebne produkty:


PAMIĘTAJ

Używaj produktów zawierających biocydy bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i opis produktów przed użyciem.

Farba jest szkodliwa dla nas i dla środowiska.


KROK 1 – PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

1. W przypadku wcześniejszych powłok antyporostowych sprawdź w tabeli kompatybilności Sea-Line czy nowa farba jest kompatybilna ze stosowaną poprzednio.

2. Całkowite usunięcie starego antifoulingu z powierzchni jest niezbędne w przypadkach gdy:

 • obecna powłoka farby przeciwporostowej jest w złym stanie
 • występuje brak kompatybilności farb np. poprzednia farba zawiera teflon

3. W przypadkach, gdy obecna powierzchnia przeciwporostowa jest w dobrym stanie, ale nie znasz zastosowanego antifoulingu (z wyłączeniem farb zawierających Teflon), zalecane jest przeszlifowanie jej powierzchni na mokro papierem P120-240, a następnie rozdzielenie powłok jedną warstwą jednokomponentowego podkładu barierowego: 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line.

4. Używając taśmy lakierniczej wyznacz linie szlifowania oraz aplikacji farb.Farby zabezpieczające dno aplikujemy 5 – 20 cm nad rzeczywistą linię wody, w zależności do zmiennego zanurzenia jednostki lub występującego falowania na akwenie w trakcie eksploatacji.

5. Wykonaj prace szlifierskie używając papieru ściernego o gradacji P120÷P240.

6. Oczyść powierzchnię z pyłu i kurzu szlifierskiego.

KROK 2 – WARSTWA PODKŁADOWA

Podkładu 1K nie musimy stosować jeżeli farba przeciwporostowa jest kompatybilna z używaną w poprzednim sezonie. Podkład 1K można aplikować na zakończenie zabezpieczenia antyosmotycznego lub antykorozyjnego wykonanego systemami dwukomponentowymi.

1. Przed rozpoczęciem aplikacji dokładnie wymieszaj produkt.

2. Możesz dodać rozcieńczalnik do farb i podkładów 1K Sea-Line:

 • Aplikacja wałek / pędzel: 0-10%.
 • Aplikacja natryskowa: 0-20%.

3. Aplikuj podkład na całą powierzchnię równą warstwą. 1 litr przeznaczony jest do aplikacji na około 7 m2/65 qm DTF.

4. Zalecane są dwie warstwy. Drugą warstwę podkładu 1K Universal Yachtprimer aplikuj po minimum 5 godzinach bez szlifowania międzywarstwowego.

5. Po upływie minimum 16 godzin od zakończenia aplikacji podkładu,możesz rozpocząć aplikację farb przeciwporostowych.

KROK 3 – WARSTWA PRZECIWPOROSTOWA

1. Przed rozpoczęciem aplikacji dokładnie wymieszaj produkt. Jest to szczególnie ważne w przypadku farb antyporostowych, które zawierają środki biobójcze.

2. W razie konieczności dodaj rozcieńczalnik do farb antyporostowych Sea-Line, maksymalnie do 5%. Rozcieńczenie wpływa bezpośrednio na grubość warstwy farby przeciwporostowej podczas aplikacji. Zbyt duże rozcieńczenie zmniejsza skuteczność farby.

3. Pierwsza warstwę farby przeciwporostowej nałóż wybiórczo na miejsca szczególnie narażone na porastanie:

 • Linia wodna – poziomo pas farby o szerokości 10-20 cm.
 • Dziób jednostki – pionowo pas farby o szerokości 10-20 cm.
 • Kil, redany – odpowiednio do wielkości.
 • Miejsca podpór transportowych lub rolek – odpowiednio do wielkości.

4. Następnie kontrolując zużycie aplikuj farbę na całą powierzchnię równą warstwą.W zależności od typu farby antyporostowej Sea-Line oferuje farby o wydajności od 8 do 12 m2/ 1 l dla warstwy 50 qm DTF.

5. Powłoka przeciwporostowa powinna wynieść łączną grubość minimum 100 qm DTF. W zależności od techniki aplikacji oraz grubości warstwy będą to 2 do 3 warstwy farby przeciwporostowej.

6. Zaplanuj kolejne warstwy tak, aby uniknąć tworzenia się rantu na krawędzi. Nie aplikuj warstw farby do jednej linii, każda kolejną warstwę nakładaj powyżej lub nieznacznie poniżej poprzedzającej.

7. Usuń taśmę lakierniczą niezwłocznie po zakończeniu aplikacji warstwy farby.

KROK 4 – WODOWANIE

1. Tak zabezpieczona jednostka powinna zostać zwodowana:

 • Minimalnie po upływie: w zależności od produktu 12 godzin.
 • Maksymalnie: w zależności od produktu od 6 do bezterminowo.

Minimalne i maksymalne czasy do wodowania znajdują się na etykietach oraz w kartach technicznych TDS.


 • Nie ryzykuj !Jeżeli obecna farba przeciwporostowa jest w złym stanie, usuń wszystkie powłoki z powierzchni.
 • Farba przeciwporostowa jest produktem gotowym do użycia i nie jest zalecane rozcieńczanie.
 • W przypadku konieczności rozcieńczenia farby przeciwporostowej, zaleca się dodanie maksymalnie do 5% rozcieńczalnika do farb antyporostowych Sea-Line.
 • Rozcieńczenie wpływa bezpośrednio na grubość warstw oraz skuteczność produktu.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie określonej grubości powłoki, zapewniającej skuteczne działanie farby przeciwporostowej.

katalog Sea-Line

Więcej informacji o produktach Sea-Line

 • Podziel się:
 • Facebook
 • Twitter
 • linkedin
 • E-mail

Zobacz również

Newsletter
KOMPENDIUM WIEDZY Sea-Line
CZYLI ABC KONSERWACJI I NAPRAWY JACHTÓW oraz ŁODZI
Zamknij