SEA-LINE FÄRG KALKYLATOR

Nyckeln till en lyckad målning av båten är noggrann planering. Använd färg kalkylatorn för att räkna ut hur mycket Sea-Line färg och primer du behöver för din båt.

Välj typ av skrov, köl och ange storleken på båten. Skriv in rätt mått i meter (rundan upp till närmaste meter) i var och en av rutorna till höger.

  • FIN KÖLBÅT - center bord funktionen lösköl, bulb köl, fin köl eller ballast som är en liten del av kölen.
  • SVÄNGKÖL - Sänker tyngdpunktent, en integrerad del av av bottnet.
  • FLATBOTTNADE BÅTAR - alla båtar med platt / runt botten och de flesta av motorbåtar.

Om båten har däckhus ange dess dimensioner,
annars lämna ”0”.